Có, tôi đã đọc và chấp nhận Thông báo về Quyền riêng tư.

Cập nhật số 37

Chúng tôi đã và đang sống với những thách thức của đại dịch Corona hơn một năm nay. Một số phát triển quan trọng về quy trình sẽ hoãn lại với chúng ta trong tương lai. Những phát triển này  bao gồm, ví dụ như số hóa trong kinh doanh và ngành công nghiệp, vốn đã trở thành ưu tiên hơn trong thời kỳ đại dịch.
Tuy nhiên, các xu hướng dài hạn quan trọng khác cũng đang có tác động đến ngành hậu cần và xử lý vật liệu:

  • sự di cư toàn cầu của mọi người đến những thành phố,
  • tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại điện tử,
  • nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với những giải pháp cá nhân và nhanh chóng và
  • áp lực lên những khách hàng của chúng tôi dẫn đến việc phục vụ các nhu cầu ngày càng phức tạp của tiêu dùng một cách hiệu quả hơn.

Để có thể cạnh tranh, nhu cầu tự động hóa với những đổi mới đáng tin cậy, công nghệ và kỹ thuật số ngày càng tăng. Việc sử dụng các giải pháp phần mềm và dữ liệu để chủ động quản lý các quy trình kinh doanh trong môi trường thị trường năng động cũng là một điều cần được xem xét. 
SSI SCHAEFER như người hỗ trợ ở đây với vai trò là một chuyên gia hậu cần và xử lý vật liệu.

Giám đốc điều hành Steffen Bersch nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi là mang đến cho khách hàng các hệ thống xử lý vật liệu theo giải pháp định hướng để đáp ứng những kỳ vọng và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng một cách hiệu quả và bền vững hơn”.

Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc về những điều này và nhiều chủ đề khác trong Bản cập nhật số 37 của chúng tôi.