Có, tôi đã đọc và chấp nhận Thông báo về Quyền riêng tư.

Cập nhật số 38

Thích ứng với sự thay đổi không phải là một lựa chọn, mà là một điều bắt buộc. Nhưng điều gì thúc đẩy sự thay đổi này, điều gì thúc đẩy chúng ta?

Ở trung tâm là khách hàng, những người mong đợi đối tác hậu cần và xử lý vật liệu của họ thích ứng với phạm vi dịch vụ của mình để thay đổi các kỳ vọng và yêu cầu. Sự phát triển này cũng được thúc đẩy bởi các xu hướng lớn như

  • số hóa và đô thị hóa,
  • tính bền vững và bảo vệ khí hậu, và
  • sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Nhà kho đóng một vai trò quan trọng ở đây. Điều này là do dữ liệu cũng được "lưu trữ" ở tại đó. SSI SCHAEFER là một phần của quá trình phát triển liên tục này.

Steffen Bersch, Giám đốc điều hành của SSI SCHAEFER Group nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chuẩn bị cơ sở, chủ động giải quyết sự thay đổi, đồng thời giúp khách hàng thực hiện lời hứa về hiệu quả hoạt động của chính họ nhằm đạt được sự hài lòng của khách hàng”, Steffen Bersch, Giám đốc điều hành của SSI SCHAEFER Group nhấn mạnh.

Trong ấn phẩm tạp chí của công ty chúng tôi số này "Cập nhật”, bạn sẽ tìm thấy một số ý tưởng, xung lực thực tế và công nghệ khá thú vị trước diễn biến tình hình mới. Chúng tôi hy vọng bạn đọc thích cập nhật này!